approach

De doelstellingen van een opdracht worden gedefinieerd volgens het SMART principe:

 

Specifiek  >  Is de doelstelling eenduidig?

 

Meetbaar  >  Onder welke voorwaarden is het doel bereikt?

 

Acceptabel  >  Is deze acceptabel voor de doelgroep?

 

Realistisch  >  Is het doel haalbaar?

 

Tijdsgebonden  >  Wanneer (qua tijd) moet het doel bereikt zijn?